SLDPRT: jak otevřít tento soubor

V tomto materiálu budeme hovořit o formátu SLDPRT. Jak otevřít soubory s tímto rozšířením a pro jaké účely jsou vytvořeny, budeme dále diskutovat. Jedná se o objekt SolidWorks. Vývojářem je společnost Dassault Systemes.

Popis

Takže nejprve budeme analyzovat, jaké úkoly provádějí formát SLDPRT. Jak jej otevřít, budeme dále popisovat. Formát je určen pro vývoj "dílů" nebo plných 3D objektů pomocí SolidWorks CAD. Mohou být připojeny k jedné kolekci s dalšími prvky. SolidWorks je softwarový balík určený k automatizaci průmyslového podniku v etapách technologického a designového vývoje výroby. Program ukládá data do souboru SLDPRT. Funkce tohoto nástroje vám umožní vyvíjet produkty s různou mírou složitosti. Výše uvedené řešení se vyrovná s takovými úkoly: řízení procesů a dat, technologická a projektová příprava výroby.


Základní řešení

Máme před sebou soubor SLDPRT. Jak jej otevřít, pomůže vám pochopit aplikaci SolidWorks. Jedná se o software, který byl vytvořen americkou společností s podobným názvem. Toto řešení je určeno pro použití v osobních počítačích s operačním systémem Windows. Povrchový parametrický a trojrozměrný návrh v pevné fázi jsou základními principy používanými v tomto nástroji. Tento přístup umožňuje návrhářům sestavit ve formě třírozměrných elektronických modelů a objemných částí. Kdypotřebné údaje dostupné v souboru, o který se zajímáme, lze přenést na obvyklé výkresy. Trojrozměrná simulace překračuje počet silných stránek lineárního přiblížení. Program SolidWorks umožňuje zobrazit budoucí produkt od různých stran v svazku. Kromě toho výběr materiálu poskytuje větší realitu objektu a umožňuje provést posouzení návrhu. Proces budování trojrozměrného modelu má vytvořit objemné geometrické detaily a provádět na nich různé akce. Princip připomíná něco jako designer LEGO. Model je vytvořen pomocí prvků šablony. Upravuje se přidáním nebo odebíráním bloků. Můžete také změnit jejich nastavení.

Alternativa

K interakci s typem souboru, který vás zajímá, můžete použít také jeden z následujících programů: Adobe Acrobat, IronCAD, Autodesk Inventor Fusion, eDrawings Viewer. Nyní víte, jaké jsou funkce a účel formátu SLDPRT. Diskutovali jsme také, jak tyto soubory otevřít.

Související publikace