Vyhledejte řádek v řádku PHP: popis možností

PHP navrhuje použití různých možností pro hledání řetězců v jiných řádcích. Existují rutinní funkce. Je možné použít regulární výrazy. Vývojář může vyvinout vlastní vyhledávací volbu pro informace podle pravidel syntaxe.

Hledání řetězců není omezeno na potvrzení přítomnosti požadovaného znaku nebo řádku na správném místě. Řádek může být objekt - je to silnější informační koncept než jen řetězec. Hledání je obzvláště účinné, když je okamžik detekce doprovázen okamžitým rozhodováním a nevyžaduje další zpracování.


Základní funkce vyhledávání

Hledání řetězce v řetězci PHP je funkcí strpos (). Jeho výsledek - buď booleovská hodnota, nebo pozice výskytu požadovaného (druhého parametru) v řádku (první parametr) z polohy (třetí parametr). Není-li zadán poslední parametr, vyhledání se provede z nulové čáry řádku.
V tomto příkladu je hledání PHP v řádku zobrazeno na příkladu jednoho znaku. Namísto znaku můžete použít řetězec. PHP neomezuje programátor na velikost řetězce, ale jsou nezbytné rozumné limity. Vyhledávání řádků v řádcích může být rozlišeno malá a velká písmena, s prvním nebo posledním výskytem a používat regulární výrazy. Stejně jako ve všech ostatních případech je nezbytné kódování stránky, ve které je skript umístěn. V některých případech je vhodné použít ikonu iconv_strpos (), nikoliv pouze strpos (). V převážné většině případů se hledá podřetězec v řádku PHPbude poskytovat dokonalou přesnost: stačí k udržení kódování stránky a řádku ve stejném kódování.


Vlastnosti standardního přístupu

Pokud hledání podřetězec v řádku PHP nemá žádný výsledek: není výsledek a výsledek bude logickou hodnotou. Pokud však požadovaný řetězec začíná nulovou pozicí, měl by se to zvýraznit zejména při operacích porovnání a analýzy výsledku. Když je výsledek 0, nezdaří se ještě falešně.
Na rozdíl od javascriptu jsou linky PHP konzervativnější a pro ně jsou řádky řádky. Práce s nimi je řada funkcí: od jednoduchých úrovní strpos až po složité se používají regulární výrazy. Hledání je nezbytné k:
 • rozhodování o směru algoritmu;
 • , který nahradí požadovaný jiný;
 • zkontrolovat událost;
 • zvyšují statistiky statistiky atd.
 • Toto je obvyklá logika algoritmu, javascript šel dále a rozpoznal objekty "string". Ale jedno uznání v praxi nestačí. Pokud vymažete pojem "řetězec" a rozumíte skutečnému objektu pod ním, "hledání řádku v řádku" PHP umožní formulovat v kontextu reálné metody, například jablko může být zralé, a to nejen když je červené. Klasické hledání slova "červená" v popisu jablka není zárukou skutečné odpovědi o zralosti ovoce. Pokud je jablko zastoupeno nikoli řetězcem, ale objektem, vyhledávací řetězec v řádku PHP se neprovede jako strpos, ale jako metoda skutečného objektu. Neexistuje žádná záruka, že funkce strpos bude použita v těle metody.

  Standardní znaky vnestandardní rozhodnutí

  Charakteristická vlastnost obvyklého zpracování informací (člověk): pozice, v níž se nachází, je důležitá, pokud jde o účel nebo samotné rozhodnutí. Ve všech ostatních případech nezáleží na tom, kde to je, je důležité, aby byl označen a je základem pro další kroky.
  Ve výchozím nastavení hledá řetězec v řádku PHP jako trim, str_replace a další. Zajímavá možnost vyhledávání je k dispozici s kombinovaným použitím explodovaných /implodových a manipulačních polí. Používáte-li všechny funkce PHP, hledání v řádku snadno získává sémantiku, přesahuje obvyklou syntaxi a stává se důvodem k tomu, aby získal skutečný smysl. Manipulace s obsahem pro člověka je častější, protože algoritmus je bezpečnější a transformace řetězcových objektů - je přechod od strojních kódů ke světu moderních programovacích jazyků.

  Související publikace