Jak přenášet internet do počítače z telefonu v moderních podmínkách

V současné době si mnoho lidí myslí, že bez internetu život neexistuje. Proto v moderních podmínkách na veřejných místech instalujte směrovače Wi-Fi, které poskytují návštěvníkům toto místo pro bezplatnou distribuci. Ale co když budete potřebovat naléhavou práci a není tam žádný volný internet? Jak vyřešit tento problém? Mnoho uživatelů počítačů má telefony, které instalují balíčky poskytovatelů, kteří poskytují nejen hlasovou komunikaci, ale i internet. Jak ale mohu přenést internet do počítače?


Způsoby přenosu z telefonu na počítač
Ve skutečnosti existují pouze tři varianty internetového přenosu. V takovém případě se jejich počet může v závislosti na technickém vybavení počítače a dostupných doplňcích povolit takový převod. Jak tedy mohu přenést internet do počítače? První metodou je použití kabelu, který propojuje váš telefon s počítačem. V tomto případě není zapotřebí dalších zařízení nebo speciálních počítačových požadavků, s výjimkou přítomnosti připojovacího kabelu. Druhou metodou je distribuce internetu z telefonu pomocí Wi-Fi. Ale existují některé zvláštnosti. Telefon musí mít možnost distribuce Wi-Fi, počítač musí mít vestavěný adaptér Wi-Fi nebo takový adaptér by měl existovat jako samostatné zařízení.
Třetím způsobem je připojení BlueTooth. Takto uložená omezení jsou podobná jako v předchozímpřípadě. Výběr způsobu přenosu internetu z telefonu do počítače bude do značné míry záviset na vašem preferenci, stejně jako na technických vlastnostech počítače a telefonu. V budoucnu zvážíme každou z těchto metod zvlášť.


Internetový kabelový přenos

První věcí je připojení telefonu k počítači pomocí kabelu. Je třeba poznamenat, že některé telefony používají stejný konektor pro přenos dat a nabíjení baterie. Proto je důležité mít USB kabel k připojení telefonu k počítači, který není vždy součástí. V budoucnu je pro PC nutné určit telefon. V závislosti na operačním systému nainstalovaném v počítači a typu telefonu se může tato operace lišit v různých systémech. Podstata této akce je však stejná - počítač musí poskytovat řidiče pro tento model telefonu, díky němuž může přenášet data z telefonu na počítač a zpět. Některé systémy poskytují automatické lokalizování ovladačů na operačním systému a některé kabely mají pohon s příslušným kabelem. Nejčastěji však musím hledat řidiče na internetu. Po určení telefonu je nutné provést operace uvedené na fotografii.
Musíte přejít na nastavení telefonu a vybrat kartu "Ostatní sítě". V něm zvolíme "USB-modem". A pak se internet téměř okamžitě objeví na počítači.

Jak přenést internet do vašeho počítače přes Wi-Fi

Tento způsob distribuce internetu je nejoblíbenější anejčastěji používané uživateli počítačů. Výhodou této metody je nedostatek kabelových připojení a vyhledávání řidiče není zapotřebí. Navíc většina moderních smartphonů může distribuovat internet z telefonu, přičemž telefon funguje jako přístupový bod. A každý moderní notebook má adaptér Wi-Fi. Proto je přístupový bod zpočátku v telefonu a pokud je naplánováno zabezpečení, je na něm nastaveno heslo.
Poté počítač zapne Wi-Fi, určuje se síť Wi-Fi telefonu. Počítač požádá o heslo, poté, co byl zadán na Internetu již v počítači.

Distribuce internetu pomocí spojení BlueTooth

Použití spojení BlueTooth není u majitelů počítačů tak populární. To je způsobeno malým rozsahem spolehlivých spojení BlueTooth na jedné straně a na straně druhé - tento typ připojení je méně běžně používaný než Wi-Fi. Při tomto typu připojení funguje telefon jako bezdrátový BlueTooth modem, jeho nastavení je velmi podobné nastavení modemu připojeného pomocí kabelu USB. Pouze v tomto případě je modem BlueTooth vybrán v nastavení telefonu.

Související publikace