Příklady použití metody délky jazyka JavaScript

Délka řádku, čísla nebo jiného prvku je významná. Funkce metody délky javascriptu a obsah konceptu délky je základní funkce s možností víceúčelové aplikace. Vývojář může v metodě délky vložit představu o délce hodnoty proměnné, pole nebo objektu.

Syntaxe metody a pravidla aplikace

V podstatě má délku řetězce a pole. V prvním případě je počet znaků považován, ve druhém případě za počet prvků. Číslo může mít také délku, ale v kontextu jeho výpočtu se číslo převede na symbolickou reprezentaci.


Zařízení má svou vlastní metodu pro výpočet délky, protože jeho struktura se může skládat z různých prvků, jednoduché délky součtových které málo show: to délka JavaScript & Co. délka čáry - koncept je velmi relativní. Ačkoli řada objektů je velmi pozorný postoj: každý objekt musí být vložen do řetězce a odstraněn z něj - tradiční požadavek serializace /deserializace.
[palec] http://hi-news.pp.ua/uploads/posts/2018-02/prikladi-zastosuvannya-metodu-javascript-length_231.jpeg [/palec]
V tomto příkladu, první dva výrazy (1 a 2) vypočítá délku řetězce 'test' reprezentovaného posloupností znaků a pole znaků. Výraz (3.1) ukazuje skutečnou délku řetězce obvykle javascript délky, a výraz (3.2) předem rozloží řetězec na řadu znaků prostoru, potom vypočítá délku každého prvku, a přispívá k součtu počtu mezer mezi prvky.

Neštandardní řešení a nový smysl délky

Obvykle se sémantické údaje prezentujískupiny, takže jen práce s řádky skoro nikdy nedává smysl. Je vhodnější reprezentovat zpracovaný řetězec, alespoň pole. Lepší, pokud se okamžitě objeví jako objekt se specifickým obsahem.


Zavedení řádek v matici lze přiřadit anonymní funkce pro výpočet délky prvku. Samozřejmě, neexistuje žádná záruka, že developer pochopí délku svého normálního významu. V konkrétní aplikaci by mohla být pověřena, aby zvážila délku znaků bez mezer nebo počet slov ve větě. Anonymní funkce snadno splňují specifické požadavky jakéhokoli úkolu.
[palec] http://hi-news.pp.ua/uploads/posts/2018-02/prikladi-zastosuvannya-metodu-javascript-length_452.jpeg [/palec]
Tak význam "délka" určeno skutečným použitím. Kromě těchto jednoduchých případů může být často úkol - zvážit délku dynamicky se měnících pravidel. Například adaptivní rozvržení změní pravidla CSS prohlížeče a zmenšit velikost zobrazované postavy - doslova spočítat délku ve znacích to ne, ale délka důležité linky při zobrazení v pixelech.

realistický přístup k dlouhé

zpracování dat je důležité, pokud jde o délku, přičemž tato informace je založen:
  • znaků (pouze v tomto případě lze použít JavaScript délku bez korekce);
  • slova;
  • fráze;
  • napájení a tak dále. P.
  • V tomto případě se při zobrazování informací důležitý rozměr prvku, který se vejde, velikost a délku, ve kterém chcete, aby řádek výbavajeho správné zobrazení. V každém případě délka javascriptu umožňuje vývojáři získat základní zřetelnou funkčnost a schopnost přizpůsobit jej požadovanému řešení.

    Související publikace