PHP array_search: vyhledá hodnotu v poli

Jednou z hlavních operací při manipulaci s poli je hledání konkrétní hodnoty. K tomu je přiřazena funkce PHP array_search (). To zvládne jak jednorozměrných a asociativní kolekce, otočením klíče požadovanou hodnotu, je-li nalezen v poli.

Syntaxe

formován popis je možné array_search () v PHP takto:

ve směsi array_search (smíšený hodnota pole $ sběr [, bool přísné])

Vstupní parametry:

  • kolekce $ - pole, ve kterém lze vyhledávat;
  • hodnota - požadovaná hodnota jakéhokoli typu;
  • striktní - volitelný příznak logika, stanovuje přísná typy založené porovnávání mechanismus.

Mechanismus

Funkce PHP array_search () střídavě porovná hodnotu všech hodnot v poli odběru. Ve výchozím nastavení se porovnání provádí bez typu operandů. Toto nastavení můžete změnit nastavením řetězce na TRUE. Srovnání linek rozlišuje velká a malá písmena.Je-li ke shodě vrácena tlačítko odpovídající nalezené položky, a výstupní práce se zastaví. V důsledku toho může detekovat více výskytů požadované hodnoty v poli.

Pokud nejsou nalezeny shody, funkce vrátí logickou hodnotu FALSE.

Zkontrolujte vrácený výsledek za pomoci provozovatele přísné rovnosti (===). To je důležité, protože funkce může vrátit hodnotu, která je uvedena na FALSE, například 0 nebo prázdný řetězec.

Související publikace