Přehled skeneru HP Scanjet 200

Skener HP Scanjet 200 popsaný v tomto článku vám pomůže získat kvalitní obraz. Kromě toho funkce přístroje umožňuje upravovat výsledný obrázek. Zařízení lze používat jak doma, tak v kanceláři.

Popis

Výsledkem tohoto skeneru je vysoká kvalita obrazu. Má jednoduché ovládání a skvělý design. Může skenovat nejen dokumenty, ale i fotografie. Ty nejsou jakéhokoli typu, ale pouze ty, které odpovídají velikosti 10 x 15 cm. Snímek lze tisknout hned na inkoustové tiskárně nebo uložit do počítače. V případě potřeby můžete operaci zopakovat stisknutím tlačítka.


Obsahuje HP Scanjet 200 (cena za to - v oblasti 3 tisíc rublů) je dodávána se zvláštním pomocníkem. Je třeba snadno kontrolovat skener, upravovat fotografie, tisknout a automatizovat celý proces. Skener se připojí k napájecímu zdroji kabelem USB. Má velmi malé rozměry a spotřebovává elektřinu s maximální hospodárností. Rozměry zařízení jsou malé, takže hledání místa na stole nebude fungovat. Co je v programu HP Scanjet 200 (pozitivní recenze)? V krabici najdete kabel USB a několik disků CD. Jedna z nich je nezbytná pro práci s obrázky, druhá umožňuje plně pochopit, jak je zařízení uspořádáno. Ovládací panel obsahuje několik klíčů, které jsou zodpovědné za příslušné funkce: skenování, kopírování,Odesílání obrázků na poštu, zpracování dokumentu a změnu jeho formátu PDF. Toto zařízení je ve své správě tak jasné, že ho může používat i školák.


Charakteristiky

S ohledem na charakteristiky je třeba poznamenat, že zařízení snímá obraz po dobu 21 sekund. Rozpoznání formátu trvá asi 30 sekund. Pokud skenujete barevné fotografie, které později musíte poslat e-mailem, proces skenování trvá 37 sekund. Největší soubor získaný ve Windows má 2 GB, Linux nebo MAC OS - 1 GB. Zařízení dokáže skenovat jako obyčejný papír používaný pro inkoustové tiskárny, stejně jako fotografický papír, novinový papír, lesklé časopisy. Následně mohou být snímky, které byly skenovány, uloženy v následujících formátech: TIF, GIF, BMP, JPEG. Pokud zvolíte formát TIF, můžete také zvolit možnost komprese. Současně můžete změnit formáty a převést je na jiný. Skener má čtyři ovládací tlačítka, které jsou na přední straně zařízení. K dispozici je také software, který umožňuje plně automatizovat práci s přístrojem. Skener spotřebovává elektřinu o výkonu přibližně 25 kW, s minimální spotřebou 05 W. Přístroj váží asi 2 kg.
Kompatibilita s OS
Zařízení HP Scanjet 200 (obsažené v příručce) je kompatibilní s mnoha operačními systémy, které jsou nyní požadovány. Jedná se o software Windows, Mac OS a Linux.
Pokyny
Jako každý jiný přístroj má tento skener výhody anevýhod Zvažte je. Mezi výhody by mělo být poznamenáno, že zařízení je levná, spotřebovává elektřinu pomocí USB portu, resp. Je velmi snadné měnit a je co nejlehčí a nejkompaktnější. Uživatelé psát recenze s vynikající kvalitou skenování, stejně jako schopnost současně zpracovat více fotografií, s ovládacími prvky tak jednoduché, že stačí použít jeden klíč k tomu. Všechna zařízení v tomto řádku fungují tiše a rychle, popsaný model také není výjimkou. Víko má vynikající smyčky, je umístěno vodorovně.

Nevýhody

Pokud jde o nevýhody skeneru HP Scanjet 200, technické specifikace již ukázaly, že zařízení pracuje pomalu ve srovnání s jinými moderními modely. Všechny funkce prezentované na nejlepších modelech jsou mnohem pomalejší. Proto je mnoho spotřebitelů přesvědčeno, že toto zařízení není vhodné pro práci s velkým množstvím dokumentů. Je třeba poznamenat malou vlastnost: při skenování světelných odstínů se výrazně ztrácí. Navíc software tohoto skeneru není nainstalován na každém počítači, jeho minimální požadavky jsou neznámé, takže je těžké předpovědět, pro které zařízení je vhodné.

Práce

Jak již bylo řečeno a uvedeno výše, skener má čtyři hlavní tlačítka. Když klepnete na tlačítko "Skenovat", spustí se samotný proces, který zpracovává fotografie a různé dokumenty. Tlačítko "Kopírovat" odpovídá nejensnímek obrázku, ale také jej vytisknout. Třetí klíč je zodpovědný za odesílání skenování e-mailem, takže po zpracování stránek jsou okamžitě připojeny k písmenu a odeslány. Čtvrté tlačítko, které je odpovědné za skenování ve formátu PDF, je zcela srozumitelné v akci. Zpracovává dokumenty a poté je ukládá ve formátu PDF. Před spuštěním zařízení je nutné nainstalovat software, s nímž pracuje v počítači. Po úspěšném stažení se na ploše objeví dvě ikony. Ikony budou odrážet jejich funkčnost. Kliknutím na jednu z nich budete moci dokument skenovat, vytisknout nebo upravit. Chcete-li spustit proces skenování, musíte kliknout na ikonu nazvanou "Skenovat", následovanou pokyny, které se zobrazí v dialogovém okně. Pokud potřebujete kopírovat, musíte kliknout na odpovídající klíč, po kterém budou dokumenty skenovány a odeslány k tisku.

Související publikace