Jak zakázat automatickou instalaci ovladačů nebo jejich aktualizace v systému Windows 7: nejjednodušší metody

Je známo, že řidiči všech "žehliček" a některé virtuální přístroje dostupné v konfiguraci jakéhokoli počítačového systému hrají klíčovou roli při zajišťování jejich výkonu. Bez potřebných ovladačů nebude fungovat správně. Pouze operační systémy Windows často instalují ovladače z vlastní databáze a pouze ty, které mají digitální podpis společnosti Microsoft. Je také možné nainstalovat software, s přihlédnutím k výrobcům zařízení, pro které je nárokována podpora od společnosti. Tento přístup však není vždy logický a v některých případech je nutné takové zařízení odmítnout ve prospěch jiného zdroje nebo vývojáře softwaru. Ale jak zakázat automatickou instalaci ovladačů Windows 7? Je to i některé další související věci dále pozváni promluvit. Ale nejprve krátce pojďme o tom, proč je třeba opustit automatizaci instalace a aktualizace správce.


Proč můžete odmítnout automatickou instalaci ovladačů?

Hlavní problém úplně všechny známé verze systému Windows je, že systém i v případě neexistence plně příslušný ovladač zařízení neupozorní uživatele a instaluje své vlastní komponenty, jak se zdá vhodné k nejlepším vybavením. Ale to není vždycky případ. Zařízení samotné i sIntegrace neustále získává aktualizace pro samotný systém, někdy obsahuje ovladače pro upgrade, nemusí pracovat správně (v nejlepším případě) nebo vůbec nefunguje. V tomto případě Windows "radostně" hlásí, že požadovaný ovladač je úspěšně nainstalován. Další stížnosti spočívají v tom, že politika společnosti Microsoft Corporation je taková, že systém je ve výchozím nastavení zakázán nebo se nedoporučuje instalovat software bez přítomnosti speciálního digitálního podpisu. Firewall, filtr SmartScreen a dokonce i program Windows Defender nejčastěji obsahují takové ovladače pro nechtěný nebo dokonce potenciálně nebezpečný software.


V tomto ohledu vzniká mnoho otázek, jak vypnout automatickou instalaci ovladačů systému Windows 7. Celkově lze všechny zákazy v systému jednoduše vyřešit. Níže jsou uvedeny čtyři základní metody.

Jak zakázat stahování ovladačů z centra pro upgradu systému Windows 7 nebo jiných operačních systémů?

Proto je prvním řešením zadání vlastností systému pomocí PCM na ikonu počítače, přejděte na záložku zařízení a klikněte na tlačítko nastavení zařízení. Můžete také přistupovat k těmto nastavením výběrem části zařízení a tiskáren v Ovládacích panelech.
V okně s volbami musíte označit bod oprávnění pro uživatele, který má vybrat a případně aktivovat zákaz instalace ovladače v centru pro aktualizaci. Systém proto nebude mít přístup k žádným databázím při počátečním vyhledávání nebo aktualizacích řidičů.Uživatel si bude moci pro sebe nainstalovat potřebnou.

Jak zakázat automatickou instalaci ovladače pro Windows 7 a vyšší v zásadách?

Pouze výše uvedená opatření však nejsou omezena pouze na daný případ. V systému může být výchozím nastavením zákaz instalace nepodepsaných ovladačů. Jak zakázat automatickou aktualizaci ovladačů v systému Windows 7, aby uživatel mohl vybrat, co přesně je třeba nainstalovat případ od případu?
K tomu je třeba použít nastavení zásad skupiny (gpedit.msc). V konfiguraci počítače pomocí části šablony pro správu přejděte na systémový oddíl, přejděte k instalaci zařízení a vyberte omezení adresáře. Existuje několik možností vpravo, mezi nimiž je zákaz instalace nenapsaných nastavení zásad zařízení. Když jej zadáte dvojitým kliknutím na možnost konverze, stačí jej převést do stavu povoleného, ​​uložit možnosti a restartovat systém.
Jako další opatření lze podobný postup provést v konfiguraci uživatele. Pouze tam, v odpovídajícím aktivovaném parametru situace při hledání systému, který není podepsán řidičem, by měl být nastaven na ignorování. Můžete také zakázat aktualizace.

Deaktivace instalace řídicího softwaru prostřednictvím registru

Nyní se podívejme, jak zakázat automatickou instalaci ovladačů systému Windows 7 pomocí nastavení systémového registru. V editoru (regedit) musíte použít větev HKLM a obrázek specifikovaný v obrazeNajděte složku DriverSearching nad cestou.
Klávesa searchOderConfig je na pravé straně okna. Musí přiřadit hodnotu nulové místo výchozí a potom úplně restartovat počítač.

Použití nástroje od společnosti Microsoft

Jak jinak mohu zakázat automatické spuštění ovladače? Ve Windows 7, stejně jako v jakémkoli jiném systému, který poskytuje trvalý výstup všech druhů aktualizací, můžete použít nástroj "nativní" od společnosti Microsoft s názvem Zobrazit nebo skrýt aktualizace. Po spuštění je potřeba skrýt aktualizace a zaznamenat aktualizace, které obsahují nežádoucí instalaci ovladače.

Další opatření

Jako jedno z nejúčinnějších rozhodnutí o zakázání kontroly digitálního podpisu je vhodné použít příslušnou položku v nabídce Start, která se nazývá při načtení systémového klíče F8. Můžete také použít konfiguraci správce voláním z příkazového řádku (ověřovatele), který nutně běží jako správce s odstraněním stávajících parametrů.
Je to druhé řešení, které je nejúčinnější, pokud z nějakého důvodu odstraní všechny zákazy instalace nepodepsaných digitálních podpisů pro FULL fail.

Související publikace